Home જાણ્યું છતાં અજાણ્યું
https://divyamudita.com/janva-jevu/

17 વર્ષની ઉમરમાં શાંતિ માટેનું નોબેલ પુરસ્કાર વિજેતા મલાલા યુસુફઝાઇ

       અગિયાર વર્ષની ઉંમરે મલાલા યુસુફઝાઇ છોકરીઓના શિક્ષણના અધિકાર માટે લડતી હતી. મલાલા યુસુફઝાઇ તેના વતન દેશ પાકિસ્તાનમાં...