લેખાનુભુતિ

શ્વાસ બુક

શ્વાસ બુક

પોતાના ખિસ્સામાંથી ૫૦ ₹. ની નોટ પડી જાય તો રઘવાયો બની જનારો ‘માણસ’ પોતાના જીવનમાંથી ૫૦ વર્ષ નીકળી ગયા હોય, તો ય પરિવર્તિત થતો નથી ! છે ને કરૂણતા !

સ્મશાનનું સિક્યુરીટીનું ચેકીંગ એટલું કડક અને જોરદાર હોય છે ને સાહેબ કે ના પૂછો વાત ! અરે, પૈસા તો બહુ દુરની વાત છે, શ્વાસ પણ સાથે લઈને નથી જવા દેતા ! ભલે ને પછી તમારી ગમે તેટલી મોટી કે ઉપર સુધી ઓળખાણ જ કેમ ના હોય !

જીવન ની ગાગર પર બેઠો સમયનો કાગડો, દિવસ-રાત ઉંમર ને પી રહ્યો છે ! ‘ને માણસ સમજે છે : હું જીવી રહ્યો છું !!

માણસ નીચે બેઠો બેઠો પૈસા અને સંપત્તિ ગણે છે : કાલે આટલા હતા ‘ને આજે આટલા વધ્યા ! અને ઉપરવાળો હસતાં હસતાં માણસના શ્વાસ ગણે છે : કાલે આટલા હતા ‘ને આજે આટલા બચ્યા !!

ચાલો, જીવન જે “શેષ” બચ્યું છે,
તે “અવશેષ” બની જાય તે પહેલા
તેને “વિશેષ” બનાવી લઈએ !

“પાસબુક” અને “શ્વાસબુક” બંને ખાલી થાય ત્યારે ભરવી પડે છે !

“પાસબુક” ને “રકમથી”, અને “શ્વાસબુક” ને “સત્કર્મથી”  એટલે જ જિંદગી જેટલી બચી છે, હસતાં હસતાં પુરી કરો.

સંકલન : દિવ્યામુદિતા ટીમ , ફોટો સોર્સ : ગુગલ 

Related Posts